PCCC Tân Thời Đại

Các loại hệ thống báo cháy tự động


Hệ thống báo cháy được xây dựng nhằm mục đích phát hiện sớm hoả hoạn, khói, lửa, khí gas,…và thông báo kịp thời để có đủ thời gian sơ tán an toàn. Việc phát hiện đám cháy càng sớm có vai trò quyết định giúp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, việc phát hiện và thông báo đám cháy càng sớm nhằm giúp cho công tác cứu hộ PCCC có đủ thời gian để cứu hộ, giảm thiểu được những rủi ro không đáng có.

Các hệ thống báo cháy thủ công không mang lại hiệu quả cao, nên ngày nay hầu như không còn được sử dụng, vì những hạn chế mà chúng mang lại. Ngày nay tất cả hệ thống báo cháy đều là loại hệ thống báo cháy tự động (automatic fire alarm system). Hệ thống báo cháy tự động có thể được chia làm 04 loại chính:

  • Hệ thống báo cháy thông thường (Conventional fire alarm system)
  • Hệ thống báo cháy địa chỉ (Addressable fire alarm system)
  • Hệ thống báo cháy thông minh (Intelligent fire alarm system)
  • Hệ thống báo cháy không dây (Wireless fire alarm system)