Cung cấp thiết bị chữa cháy cho công ty TNHH Xây dựng vận tải Hùng Vương

Công ty TNHH MTV xây dựng vận tải Hùng Vương là công ty xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bến cảng. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, sân bay.

PCCC Tân Thời Đại cung cấp thiết bị PCCC